Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.countryliving.pl

I

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

COUNTRY LIVING ILONA GIERAK

z siedzibą w 63-604 Baranów, Joanka 4

NIP: 619-180-21-03

REGON: 302020894

Tel. +48 607535182

E-mail: biuro@countryliving.pl

II

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami z VAT 0% wyrażonymi w PLN i są cenami do zapłaty. Kupujący otrzymuje fakturę Vat.

5. Sklep countryliving.pl oferuje w swojej sprzedaży produkty nowe i meble używane. Meble, które nie są fabrycznie nowe, zostają poddane renowacji i są całkowicie sprawne. Firma Country living dołoży wszelkich starań by meble używane były w pełni wartościowe, jednak z uwagi na swój charakter mogą posiadać ślady użytkowania jak np. naturalne zarysowania drewna.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Z uwagi na różnice parametrów poszczególnych monitorów, możliwe są różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Kupującego.

III

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta);

. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu;

. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem zmiany statusu Zamówienia na „PRZYJĘTE”.

6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: rachunki i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania rachunków w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8. Jeżeli po skierowaniu zamówienia do realizacji okaże się, że producent dokonał zmian w produkcie, wycofał dany produkt z produkcji lub chwilowo brakuje w ofercie producenta danego produktu, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, i jednocześnie zaproponuje zmianę zamówienia oferując inny dostępny produkt wraz z aktualną ceną. W razie potwierdzenia przez Klienta zmiany, termin realizacji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zmiany. W momencie zmiany zamówienia, zmiany pozycji i ceny, Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie zmienionego zamówienia. Zmianę zamówienia Klient potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak zgody Klienta na zmianę przedmiotu zamówienia skutkować będzie zwrotem wpłaconej przez Klienta kwoty w całości. Sklep, dokłada należytej staranności aby dane zamieszczone w stronie internetowej nie zawierały błędów i były aktualne.

9. Każdy produkt nowy podlega 12 miesięcznej gwarancji. Meble używane poddane renowacji posiadają 14 dniową gwarancję, jednak Sklep dokłada wszelkich starań aby ewentualne uszkodzenia wynikające z późniejszego użytkowania przez Klienta rozpatrywać indywidualne i proponuje pomoc w ich naprawie.

10. Bezpłatne próbki materiałów przesyłane są na prośbę Klienta po złożeniu zamówienia w celu potwierdzenia kolorystyki. Sklep w przypadku braku próbki może odmówić jej wysyłki.

IV

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności::

. płatność przelewem (przedpłata),

. płatność przy odbiorze (pobranie),

. płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU S.A. (płatność elektroniczna),

. płatność gotówką w Sklepie (gotówka).

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce „Dostawa” i podawane są dla każdego produktu indywidualnie przy jego opisie.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę bądź wpłata zaliczki.

4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

5. Na poczet realizacji Zamówienia na meble produkowane pod indywidualne zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości 30% wartości wycenionego towaru. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości wartości zamówienia.

6. Dopłata następuje w chwili odbioru produktu, przedpłatą na konto bankowe lub kartą kredytową/płatniczą – w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności.

V

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm transportowych lub dostarcza własnym transportem – lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

4. Dostawca nie dostarcza (nie wnosi) towaru do lokalu Klienta. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu.

5. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (kuriera lub pracownika sklepu). W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy sporządzić protokół szkodowy (wraz z Dostawcą), oraz niezwłoczne poinformować Sklep, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu. Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego powstałego w czasie transportu.

5. Możliwy jest odbiór osobisty za 0 zł. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

VI

Zwroty i reklamacje

Produkty zamówione w Sklepie mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dn. 24 czerwca 2014r. art.27 w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie na adres: Country living Ilona Gierak, Joanka 4, 63-604 Baranów.

W przypadku zwrotu towaru, konieczne jest, aby towar zwracany był w stanie w jakim znajdował się w momencie sprzedaży. Jakiekolwiek uszkodzenie towaru może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu.

Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien niezwłocznie odesłać wadliwy towar na adres Sklepu.

W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać listem poleconym, paczką lub kurierem starannie zapakowane i zabezpieczone, na adres Sklepu: Country living Ilona Gierak, Joanka 4, 63-604 Baranów. Zniszczenie towaru zwrotnego na skutek niestarannego zapakowania spowoduje obciążenie kosztami nadawcę przesyłki.

W przypadku zwrotu towaru koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sprzedawca niezwłocznie zwraca wpłacone pieniądze za towar i wysyłkę na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.

Nie przyjmujemy zwrotów ani reklamacji w postaci przesyłek pobraniowych.

Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

. o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

VII

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Klient po zakupie akceptuje to potwierdzając poniższą informację:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych.”

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

VIII

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

IX

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.